AUTORIDADES

Blanstein-Fabian

Presidente: Fabián Blanstein

Frente Todos X Las Flores

Vicepresidencia 1º: Alejandra Vazzano

Frente Todos X Las Flores

Vicepresidencia 2º: Graciana Goicoechandia

1Pais-Gen

Secretaria: Ariana Pertusi